วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประวัติการทำงาน

* ปี 2549 *

- 17 ก.ค 49 เริ่มสอนที่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา

- สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.3 ,ป.4 และ ป.6

- 20 ก.ค. 49 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

- สอนแนะแนว ซ่อมเสริม ลูกเสือสำรอง สอนชุมนุม


- 18 ส.ค. 49 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประดิษฐ์ ในวันวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทย์-คณิต คิดสนุก

- 16.ก.ย. 49 กรรมการคุมนักเรียนไปทัศนศึกษาที่ อุทยาน ร.2

- 31 ต.ค. 49 คณะกรรมการรับผิดชอบสีม่วง ( บาตอง )* ปี 2550 *
- ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นป.1,ป,2 และ ป.3
ภาคเรียนที่ 2 สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3

- สอนชุมนุม สอนแนะแนว สอนลูกเสือเป็นรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

- 12 พ.ค. 50 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

- เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

- 11 ม.ค. 50 กรรมการดำเนินกิจกกรมวันเด็กปี 2550 แจกของขวัญที่ค่ายบุรฉัตร

-16 มิ.ย. 50 ร่วมกิจกรรมการไหว้ครู

- 20 ธ.ค. 50 คุมนักเรียนเดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

- 25 ธ.ค. 50ร่วมจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์

-วิจัยในชั้นเรียนเรื่อการพัฒนาทักษาการพูดบทสนทนา Q @ A ของนักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 6/1* ปี 2551 *
- สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4,ป.6 และ ม.1

-สอนลูกเสือเป็นกำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สอนแนะแนว สอนชุมนุม

- เป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

- เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- 16 ม.ค. 51 ร่วกิจกรรมวันครูที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

- 19 ก.พ. 51 เป็นกรรมการคุมสอบ Local ที่โรงเรียนราชโบรินุเคราะห์

- 4 ม.ค. 51 เป็นกรรมการคุมสอบ O-net โรงเรียนบ้านเขากรวด

- 1 ม.ค. 51 ร่วมกิจกรรมบัณทิตน้อย

19-21 ก.พ. 51 เข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ที่ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

- วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการท่องคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

* 2552 *
- เป็นครูประจำชั้นประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

- สอนภาษาอังกฤษชั้นป.3,ป.4 และ ม.1

- คุมเด็กนักเรียนไปเรียนว่ายนำที่สระ


- สอนชุมนุม แนะแนว และสอนลูกเสือ

- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- กิจกรรมทัศนศึกษาที่ Dream World

30-31 ม.ค.- 1 ก.พ. 2553 เข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายสวนสยาม กทม.

- 22 มี.ค. 53 เสนอการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการท่องภาษาอังกฤษโดยใช้แบฝึกการต่อกลอนคำศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1